FUB Umeå

FUB LogoFör barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

Välkommen

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning skall kunna leva ett gott liv. FUB står för ”För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning”. Vi är ca 26 000 medlemmar i omkring 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn.

Din trubadur KFUM.

Aktuellt

Facebook

FUB Umeå är en offentlig grupp där du kan skriva och ta del av inläggen som görs.

Länk till FUB Umeås Facebooksgrupp: https://www.facebook.com/groups/199731460127964/

Bidrag

Bidrag till FUB Umeå insättes på bankgiro: 363-8962.

Bidrag till Samiras fond insättes på ovan bankgiro, ange "Samiras fond" på talongen.

Medlemsavgifter

FUB Umeå medlemsavgift för år 2017

Bli medlem

Medlemsansökan skickas in via en ansökan till www.fub.se, direkt länk. Vid val av förening välj FUB Umeå

© 2017 FUB Umeå.