FUB Umeås styrelse 2016

Vill ni nå oss i styrelsen går det bra att skicka e-post till: kontakt@umea.fub.se.

Ordförande Abbas Haghjo Tfn 070 – 594 40 44
Styrelseledamot, Vice ordförande Maria Alm Tfn 070 - 342 68 87
Styrelseledamot Anna Nordell Tfn 070 - 108 05 16
Styrelseledamot Ida Stål Tfn. 073 – 848 27 65
Styrelseledamot Lena Renlund Tfn 070 - 296 43 87
Styrelseledamot Sven Nordlund Tfn 072 - 236 16 39
Suppleant Ulla Johansson Tfn 070 - 328 96 85
Suppleant Agneta Liljeberg Tfn 073 - 833 20 47
Suppleant Robert Ångman Tfn. 073 – 030 21 68
Suppleant Anna-Lisa Fors Tfn. 070 - 277 65 15
Suppleant Nadja Lundgren Tfn. 073 - 150 50 65

FUB är ingen vanlig förening.

Vi är din röst i samhället!

Vi jobbar med frågor som rör dig!

FUB anser att alla människor ska:

FUB är ingen vanlig förening. Vi jobbar med frågor som rör dig och din familj. Tillsammans med dig kan vi föra din och dina närståendes talan i Umeå.

Nu är det viktigare än någonsin att vi tillsammans agerar som ett stöd för varandra. Tiderna förändras och åtstramningar görs på alla håll. Med ditt medlemsskap och engagemang blir vi en starkare grupp i samhället. Vi behöver dig för att få veta hur din situation ser ut och hur du ställer dig till frågor som rör dig och dina närstående. Detta är viktigt för oss, så att vi kan följa upp hur kommunen och landstinget tar sitt ansvar när det gäller våra rättigheter enligt LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

FUB arbetar för alla personer med utvecklingsstörning oavsett graden av funktionshinder. FUB är också öppen för anhöriga, lärare, personal, fritidsledare och andra intresserade.

Dessutom har vi ganska trevligt när vi umgås och delar med oss av våra erfarenheter.

FUB - en viktig del av ditt liv!

Det är vi tillsammans som kan påverka!

DU SOM INTE ÄR MEDLEM - GÅ MED NU!

http://www.fub.se/blimedlem/