Kunskapsmappar

FUB:s Kunskapsservice är ett treårigt projekt, 1995-1998, finansierat av Allmänna arvsfonden och FUB med syfte att finna former för att bearbeta, lagra och förmedla kunskap som är relevant för personer med utvecklingsstörning.

Stommen i kunskapsförmedlingen utgörs i dag av de s k KUNSKAPSMAPPARNA med en utgivningstakt på tre mappar per år. Mapparna innehåller längre utdrag eller sammanfattningar av aktuella FoU-rapporter, kortare "kunskapsnytt" i efterfrågade ärenden samt utbildningsmaterial för t ex gode män och handledare för utvecklingsstörda.

För upplysning om prenumeration hänvisas till Riksförbundet FUB:s kansli.

Kunskapsmapp Nr.2 1998
Kunskapsmapp Nr.1 1998
Kunskapsmapp Nr.3 1997
>Kunskapsmapp Nr.2 1997
Kunskapsmapp Nr.1 1997
Kunskapsmapp Nr.3 1996
Kunskapsmapp Nr.2 1996
Kunskapsmapp Nr.1 1996