KUNSKAPSBREV

2:98 April

FUB:s projektverksamhet 1997

Sammandrag av en redovisning från FUB:s projektadministration

Under 1997 hade FUB en större projektverksamhet än någonsin tidigare både i antalet projekt och i informations- och andra insatser från projektens sida. Inom projekten har således genomförts ett stort antal konferenser och temadagar, föreningsbesök och liknande informationstillfällen. Bland det tryckta informationsmaterialet kan nämnas invandrarprojektets tre skrifter på vardera tio språk, Downs-syndrom materialet på bl a CD-ROM och skriften om rättstrygghet för personer med utvecklingsstörning. Projektanslagen har gjort det möjligt att erbjuda detta informationsmaterial gratis till våra medlemmar och andra intresserade.

I det följande ges en översikt över avslutade och pågående projekt: Om inget annat anges finansieras projekten nedan av Allmänna arvsfonden.

Följande projekt är under utarbetande och kommer att starta under 1998 under förutsättning att förbundsstyrelsen och arvsfonden lämnar sitt samtycke:

 

För ytterligare information om FUB:s projektverksamhet hänvisas till Grethe Holmgaard, projektsamordnare på FUB:s kansli, tel.: 08 - 406 26 20

[Tillbaka till Top] [Tillbaka till Kunskapsmappar]

[an error occurred while processing this directive]