FUB:s Kunskapsservice har läst och vill rekommendera följande böcker:

˜

Marie-Louise Hæ germark. "Mår hon bra så mår jag bra"

Likheter och skillnader i mäns och kvinnors upplevelser av att få och leva med ett funktionshindrat barn samt hur detta kan påverka parrelationen.

Omsorgsnämnden Stockholms läns landsting 1996. 71 sidor.

Tel 08-690 60 00. Fax 08-690 58 90. Pris 75:- + moms.

˜

Ragnar Furenhed. "En gåtfull verklighet"

Att förstå hur gravt utvecklingsstörda upplever sin värld.

Carlssons förlag 1997. 225 sidor.

Tel 08-411 23 44. Pris 144:- + porto.

˜

Sture Gustavsson. "Etik - att handla ansvarigt"

Liber Utbildning AB 1996. 103 sidor.

Tel 08-690 93 50. Kundtjänst 08-690 93 60. Fax 08-690 94 72. Pris ca 130 :- + porto

˜

Lars Molander. "De utvecklingsstörda och döden"

När död och andra svåra förluster drabbar personer med utvecklingsstörning, deras anhöriga och personalen.

Ormbergstryck, Stockholm 1997. 90 sidor.

Tel/fax 08-792 33 66. Pris 187.50 : - + porto.

˜

Anders Jansson. "Att förstå, förebygga och bemöta konflikter"

UTOM, utbildning, utveckling, omsorg, omvårdnad. Garnisonstryckeriet 1997. 30 sidor.

Tel 08-92 15 20. Fax 08-92 15 21. Pris ca 60 :-

˜

Mary Freed Solfeldt. "Vårdbiträde - arbete i eget och andras hem"

Bonnier Utbildning 1995. 176 sidor.

Tel 08-696 86 00. Fax 08-696 86 10. Pris ca 200 :-

˜

Karl Grunewald. "Medicinska omsorgboken"

Natur och Kultur Stockholm, fjärde upplagan 1996. 323 sidor.

ISBN: 91-27-05689-9. Pris 602 :- + porto

[Tillbaka till Top] [Tillbaka till Kunskapsmappar]

[an error occurred while processing this directive]