CERTEC

CERTEC - Centrum för Rehabiliteringsteknisk forskning vid Lunds Tekniska Högskola startades 1986 med redovisning av projektet "Höj och sänkt" av Bodil Jönsson och Ingvar Jönsson. Detta projekt var ett första steg på väg mot dagens CERTEC med ca. 15 anställda.

Under denna tid har CERTEC utvecklats till en plattform för rehabiliteringsteknisk forskning, utveckling, inlärning och utbildning genom att man har:

Inlärning/utbildning och information

Relativt sett satsar CERTEC mycket mer på utbildning och på information än vad som är vanligt på en universitetsinstitution. Ett skäl till att CERTEC prioriterar inlärning är att om funktionshindrade människor själva tillägnar sig rehabiliteringsteknisk kunskap kan de få insikten om funktionshindrets inverkan och även hur tekniken kan möta deras drömmar, önskningar och behov.

CERTEC håller även en hög informationsprofil. Uppskattningsvis går idag sammanlagt tre heltidstjänsten på CERTEC åt till information. Utöver det som handlar om information om CERTECS egen verksamhet bedriver man något som kallas "informationsmäkleri" dvs. försöka lotsa människor fram till den information de söker på eller utanför Internet. CERTECS teoretiska profil

Dess kärna har ett starkt inslag av brukarmedverkan med en aktionsforskningsprofil. Medverkan av användarna/brukarna ses som en nödvändig förutsättning för att ny kunskap och relevanta resultat skall kunna nås.

CERTECS forskning skall därför leda till att man bättre kan:

Andra metodiska grundbultar på CERTEC är att:

  1. försöka synliggöra funktionshindrade människors egna behov så att alla människors personliga integritet och deras självbilder kan bli både utvecklande och respekterade.
  2. ta ett stort ansvar för att resultat nås och förändringar genomförs.
  3. hålla fast vid den enskilda människans unika situation där kunskapen om mänskliga drömmar, önskningar och behov till sin natur är konkret och beroende av sitt sammanhang.
  4. utnyttja själva teknikanvändningen som ett sätt att synliggöra behoven, önskningarna och drömmarna.
  5. söka "teknikheten" dvs. att se själva idén bakom en viss teknikanvändning som lika viktig som själva produkten.

Några exempel på forskning för personer med utvecklingsstörning

CERTECS forskning och utveckling har för personer med utvecklingsstörning bl.a. lett till:

Svarne - Ett projekt som i första hand syftat till att ta till vara och systematisera förtrogenhetskunskap om våld och aggressivitet inom vård och omsorg. Ett resultat är ett datoriserat beslutstödprogram för personalen på t.ex. en gruppbostad.

Isaac - En personlig elektronisk assistent som innehåller en digital kamera, en förenklad klocka, GPS-navigator, telefon mm. Isaac ger större frihet och självständighet åt personer med utvecklingsstörning. CERTEC betraktar dock inte själva produkten Isaac och dess tekniska omgivning som något rehabiliteringstekniskt resultat i sig. Till resultaten hör däremot de positiva förändringarna hos Isaac-användarna. Ur Isaac som endast är tillgänglig för få och de enkla hjälpmedlen Timstocken och CERTEC-klockan har det vuxit fram ett Isaac II-koncept som består av BildotekÔ , BildografenÔ och Clock o´clockÔ .

Isaac II - däremot kan nå många, genom att dess teknik snart blir tillgänglig för fler personer med utvecklingsstörning.

CERTEC, Centrum för Rehabiliteringsteknisk Forskning

Lunds Tekniska Högskola

Box 118

221 00 Lund

Tel: 046-222 46 95

Fax: 046-222 44 31

Hemsida: http://www.Certec.lth.se

E-post: Certec@Certec.lth.se

[Tillbaka till Top] [Tillbaka till Kunskapsmappar]


[an error occurred while processing this directive]