PROJEKTBREV 2:97 Årgång 2

September 1997

Utsändes till samtliga prenumeranter och till ordförande i läns- och lokalföreningar.

Föregående projektbrev.

I föregående projektbrev (1:97 april) fanns bl a följande tre rubriker - Återkoppling, Kunskapens träd och Har du kursplatser att sälja? . Inte på någon av dessa propåer har vi fått någon respons! Vad gäller återkopplingen är vi lite osäkra på hur vi ska tolka de uteblivna synpunkterna. Det kan vara så att de som haft synpunkter att framföra redan gjort det muntligt och skriftligt under hand, men det hade ändå varit värdefullt om även några som inte haft direktkontakt med oss hade hört av sig. I fråga om de övriga två ska vi inte framhärda! Det var ett försök att se om tankar som varit i omlopp på olika håll var realistiska. Det var de tydligen inte.

Återkoppling - igen!

Sidan om Återkoppling bifogas åter - som en påminnelse! Dessutom försöker vi få in synpunkter på Kunskapsmapparna på ett annat sätt. Kansliet i Stockholm väljer utan vår medverkan slumpvis ut ett antal prenumeranter för en kort telefonintervju. Ulla Kontin på kansliet har fått uppdraget att ringa runt och ställa några frågor. Resultatet kommer att redovisas i ett kommande projektbrev.

Sista projektåret påbörjat.

Projekt Kunskapsservice avslutas den 30 september 1998 och tankeverksamhet pågår på olika håll om hur och i så fall i vilken utformning det kan tas upp i FUB:s ordinarie verksamhet. För att bl a diskutera formerna för utvärdering av projektet och eventuellt försöka skapa en plattform för den fortsatta verksamheten hade projektets ledningsgrupp och FUB:s kansli fredagen den 28 augusti en heldagsgenomgång av det som hittills gjorts. Ett resultat blev den i föregående rubrik presenterade telefonintervjun om mapparna. Dessutom kommer FUB:s hela konferens- och utbildningsverksamhet att belysas vid den utvidgade ordförandekonferensen den 27 - 28 september. Resultat och slutsatser av den pågående utvärderingsfasen presenteras i ett kommande projektbrev.

IT - igen!

Riksförbundets hemsida kommer enligt planerna att presenteras och etableras i samband med ordförandekonferensen 27 - 28 september, men redan nu kan den intresserade hitta en FUB-hemsida på nätet. Det är Umeå FUB som, oss veterligen, är först ut med en klar, redig och innehållsrik hemsida, bl a har den alla våra Kunskapsmappar inlagda. Det tackar vi för! De som ligger bakom allt arbetet heter Abbas Haghjo, Stefan Larsson och Lena Renlund. Som bilaga till detta projektbrev har Abbas med en presentation av arbetet med hemsidan. Adressen till hemsidan är : http:/www.umea.fub.se

Vi ska inte heller glömma informationsprojektet Down Syndrom. Det kommer också att presenteras i höst på flera olika sätt. Det ska bli spännande - det händer saker!

Vår kalender!

Vi - och då främst Anna-Lena Krook - medverkar i en rad kurser och konferenser ute i landet under hösten.

Vi vill redan nu förvarna om att fr o m senvåren 1998 kommer kursmedverkan från projektets sida att trappas ner allteftersom för att ge tid åt "inre arbete" och planering inför projektets avslutning i september. Det kan alltså vara idé att vara ute i tid med kursplanering som skulle kunna innefatta medverkan från Kunskapsservice.

[Tillbaka till Top] [Tillbaka till Kunskapsmappar]


[an error occurred while processing this directive]