PROJEKTBREV 2:98

Oktober 1998

Utsändes till samtliga prenumeranter och till ordförande i läns- och lokalföreningar.

Projekt Kunskapsservice avslutas.

Projektet, som har finansierats av Allmänna arvsfonden och Riksförbundet FUB, startade den 1 oktober 1995 och avslutades den 30 september 1998. KUNSKAPSMAPP 2:98 är således den sista i projektets regi.

Projektet har emellertid inte bara bestått av de sammanlagt tio kunskapsmapparna, som har sammanställts under de tre åren. En hel rad andra erfarenheter har gjorts och det gäller nu att ta tillvara och vidareutveckla dessa erfarenheter.

Alla de telefonförfrågningar som kommit från föreningar, enskilda medlemmar, studeranden, utbildningsanordnare både inom och utom FUB och från myndigheter har visat på behovet av en samlad kunskapsförmedling, som har förmåga att visa vägen till den forskning och kompetens som finns tillgänglig.

Den stora mängd utbildningstillfällen i form av direkt medverkan och i form av hjälp med kursprogram, som beställts av både föreningar och myndigheter har också givit erfarenheter om vilken kompetens FUB behöver i framtiden.

 

Vi som arbetat som projektledare under dessa tre år, Anna-Lena Krook och Olov Andersson, vill härmed tacka för den respons olika delar av projektet fått. Det har varit oerhört stimulerande med alla kontakter vi har haft, vilka bl a har visat att vår projektidé har legat rätt i tiden. Vi vill också tacka för det goda samarbetet med FUB:s forskningsstiftelse ala och för vårt numera utvidgade kontaktnät inom forskarvärden. Tack vare alla forskares och utredares tillåtelse och godkännande av våra sammanfattningar för kunskapsmapparna har det varit möjligt för oss att vara en länk till FUB:s intressegrupper.

Vad händer nu?

På grund av det förändringsarbete som pågår inom FUB:s kansliorganisation har bl a personfrågor och ansvarsfrågor i den planerade kunskapsenhet, som ska ta över projektets arbete, inte hunnit lösas. När dessa frågor är lösta kommer information att utsändas till samtliga mottagare av Projektbrev och prenumeranter på Kunskapsmappar.

Förberedelser för nya sammanfattningar av den typ som funnits i kunskaps- mapparna pågår emellertid, men meddelande om exakt när och i vilket utförande de kommer, måste anstå några månader.

Telefonnumret 035-130 984 och faxnumret 035- 212 707 kommer att finnas kvar ännu någon månad, men för förfrågningar till Kunskapsservice hänvisas i fortsättningen till FUB:s kansli i Stockholm, tel 08-508 866 00 vx. Observera också möjligheten att ringa FUB:s nyinrättade telefonjour - torsdagar kl 16.00 till 20.00 tel. 020 - 39 10 30.

Frågor till Anna-Lena Krook i hennes egenskap av riksförbundet FUB:s ordförande sker säkrast på telefon 070 - 607 81 80

De uppdragsutbildningar och konferenser som har avtalats med Anna- Lena Krook under hösten -98 gäller fortfarande.

Riksförbundet FUB
Box 6436
113 82 Stockholm

Tel.:
Fax:
E-post:

08 - 508 866 00
08 - 508 866 66
fub@fub.se

 

Än en gång

EXIT projekt KUNSKAPSSERVICE

och tack för oss

Anna-Lena Krook Olov Andersson

Projektledare.