PROJEKTBREV 3:97 Årg.2

December 1997

Utsändes till samtliga prenumeranter och till ordförande i läns- och lokalföreningar.

GOTT NYTT ÅR!

Årets sista projektbrev och årets sista Kunskapsmapp. Det kommer nya mappar 1998, men bara två från FUB:s Kunskapsservice. Projektet FUB:s Kunskapsservice avslutas den 30 september 1998, men avsikten är att utgivningen av mappar skall fortsätta, när verksamheten flyttar till kansliet i Stockholm och går över i FUB:s ordinarie verksamhet.

Eftersom detaljplaneringen för det sista kvartalet av 1998 inte är klar utlovar vi endast två mappar under 1998, men vi hoppas naturligtvis att ni prenumeranter stannar kvar hos oss och inväntar fortsättningen. En liten höjning av prenumerationspriset har blivit nödvändig, vilket betyder att vi använder samma pris för två mappar 1998 som för tre tidigare.

Därför gör vi så här: Om ni inte avbeställer prenumerationen före mars 1998, då Kunskapsmapp 1:98 beräknas komma, så faktureras samma prenumerationsavgift som förut.

Utvärdering av Kunskapsmapparna.

En redogörelse för den lilla telefonenkäten med frågor om mapparnas innehåll och utformning bifogas i denna mapp, 3:97. Vi tackar för den respons mapparna har fått och för de synpunkter som kom in. Några av dem har vi försökt göra något åt redan nu och övriga har vi satt upp på en checklista för senare åtgärder.

I denna mapp (3:97) finns t ex ett fullständigt register över tidigare mappars innehåll och detta kommer att finnas med uppdaterat i varje mapp framöver. Ett önskemål var att få ett ämnesregister för att lättare hitta just de ämnen man snabbt behöver. Ett sådant är inte alldeles lätt att hitta rätt form för, men det kommer att behövas när artiklarna blir allt fler. Vi funderar på saken!

Innehåll, variation och urval av ämnesområden tycks hittills ha legat ganska rätt. Fler artiklar om barn, ungdomar och skola önskas liksom att göra temanummer i angelägna ämnesområden. Vi skulle gärna se att det kontinuerligt kommer in önskemål om ämnen som känns akuella. Hör av er!

Vad har vi gjort 1996 - 97?

Varje år lämnar vi in en delrapport till Allmänna arvsfonden och riksförbundet med en redogörelse för vad vi i projektet sysslat med. Projektet är visserligen treårigt, men anslag måste begäras varje år och då gäller det att visa att vi gjort det vi planerat.

Arbetet med mapparna pågår hela tiden och tar en stor del av vår tid. Det är många som ringer och då försöker vi plocka fram så mycket kunskap och underlag som möjligt. Det är sällan vi behöver lämna någon helt utan hjälp. Det största antalet förfrågningar kommer från enskilda FUB-medlemmar och FUB-funktionärer och handlar om samverkansfrågor - problem med avgifter, boendefrågor, korttidstillsyn, överklagningar och individuell plan är några exempel.

Många "utomstående" såsom arbetsterapeuter, kuratorer, hjälpmedelskonsulenter, tandvårdspersonal, LSS-handläggare, lärare/handledare på högskolor, högskolestuderande hör av sig. Vad man söker är i huvudsak FoU-rapporter, kurslitteratur, FUB-synpunkter och erfarenheter i en rad ämnesområden som berör personer med utvecklingsstörning.

En kort sammanställning av de utbildningstillfällen som projektet på något sätt varit inblandad i visar på den efterfrågan av lokala utbildningar som finns:

Uppdragsutbildningar beställda av kommuner och studieförbund:

24

utbildningsdagar

Uppdragsutbildningar för skolor, kursplaner för temadagar:

3

-"-

Utbildningar arrangerade av FUB-föreningar:

9

-"-

Utbildningar för FUB-medlemmar, beställda av lokal- och länsföreningar:

16

-"-

 

Om någon till äventyrs skulle vara intresserad av hela rapporten går det bra att höra av sig. En slutrapport med slutsatser om de erfarenheter som gjorts under projekttiden kommer att lämnas i slutet av 1998.

Vad planerar vi för tiden fram till 30 sept. 1998?

Under först halvåret 1998 fortsätter vi i stort som förut, men planerar samtidigt för avslutningen och för överföringen till kansliet i Stockholm. Som det ser ut just nu kommer Anna-Lena Krook att tillbringa en del tid i Stockholm med planeringen efter den 30 sept. och Olov Andersson planerar för avvecklingen av kontoret i Halmstad.

Det bör också meddelas att Anna-Lenas kurs- och konferenskalender för våren är fullbokad!

Återigen - ett stort tack från FUB:s Kunskapsservice till alla som samarbetat med oss under året.

Anna-Lena Krook & Olov Andersson

Projektledare

[Tillbaka till Top] [Tillbaka till Kunskapsmappar]

 

[an error occurred while processing this directive]