Lagtexter

Lagar m.m

LSS-utredningen är nu klar

Här kan du ladda ner LSS-utredningen "Möjlighet att leva som andra, "som sammanfattning, lättläst eller hela utredningen

http://www.regeringen.se/sb/d/10057/a/109952

Remissvar Läns-FUB i Västerbotten och Västernorrland

Utredningen om assistansersättningens kostnader; SOU 2012:6.

Susanne Billums utredning kan i sin helhet hämtas via:

Susanne Billums utredning kan i sin helhet hämtas här