Vem är Medlemsrådgivare?

FUB:s medlemsrådgivare är ett stöd för föräldrar som har barn med utvecklingsstörning, för vuxna med funktionsnedsättning och deras närstående. Medlemsrådgivaren är FUB-medlem och ofta själv förälder till ett barn med utvecklingsstörning. Hon/han får årlig fortbildning i frågor som rör personer med utvecklingsstörning.

Medlemsrådgivaren kan vara ett personligt stöd som hjälper dig och din familj att komma fram till lösningar som känns riktiga för er. Det kan vara aktuellt när familjen står inför förändringar som att barnet ska börja i förskolan eller skolan, börja på korttids eller flytta hemifrån. Rådgivaren kan också vara ett stöd i kontakterna med olika myndigheter. Genom medlemsrådgivaren kan du också få kontakt med andra som befinner sig i en liknande situation.

Var finns närmaste medlemsrådgivare?

Kontakta FUB:s lokalförening i din kommun eller FUB:s kansli i Stockholm, fub@fub.se eller 08-508 866 00.

Medlemsrådgivare i Västerbotten

Kontakta gärna

Ann-Mari Ahlenius, Vormsele

Mobil: 070-207 50 93