Samiras fond

Syfte

Fonden som grundades i samband med Samira Haghjos bortgång 9 februari 2002 har till huvudsakligt ändamål att främja livssituationen/livskvaliteten för personer med flerfunktionshinder och utvecklingsstörning.

I syfte att tjäna det bestämda ändamålet kan fonden lämna bidrag till barn, unga och vuxna med flerfunktionshinder.

Fonden kan också stödja föräldrar till ovan nämnda grupp där ej bidrag utgår från myndighet.

Villkor

Bidrag beviljas ej till kostnader som åligger stat eller kommun.

Bidrag beviljas ej heller till grupper, organisationer eller institutioner.

Ansökan

Ansökningsperioden till Samiras fond är 1/1-15/4.

Ofullständigt ifyllda ansökningar samt ansökningar inkomna under annan tid behandlas ej.

Intyg från läkare, kurator o.dyl. underlättar bedömningen av ansökan.

Medlemskap i FUB är prioriterande.

Besked skickas ut till samtliga sökande men däremot returneras inte insända ansökningar/handlingar.

Bidrag utbetalas under maj månad.

Ansökningsblankett laddas ner här.

Styrelsen behandlar ansökningarna konfidentiellt och har ingen skyldighet att motivera sina beslut.

Ansökan ställs till

Samiras fond
FUB Umeå
Storgatan 76
903 33 Umeå