Rättsombud

Rättsombuden kan

Rättsombuden utses och arbetar på uppdrag av Riksförbundet FUB.

Rättsombuden har som huvudregel endast möjlighet att hjälpa medlemmar i respektive rättsombuds närområde.

För mer information samt lista på Rättsombud se FUB:s rättsombud på RIKS FUB:s hemsida

http://www.fub.se/rad-och-stod

Historik: Mer om rättstrygghet för personer med utvecklingsstörning kan läsas i Kunskapsmapp Nr3 December 1996.