w FUB Umeå

Vad är FUB

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning skall kunna leva ett gott liv. FUB står för "För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning". Vi är ca 28 000 medlemmar i 165 lokalföreningar runt om i landet. De flesta medlemmar är utvecklingsstörda eller anhöriga till utvecklingsstörda. Men också många andra som delar vår grundsyn är med i FUB.